Provinciekaart

Bekijk de grenzen van alle provincies in Nederland met de geoptimaliseerde provinciekaart. De geografische grenzen zijn online te bekijken of importeer ze in uw eigen GIS-applicatie. Naat de provinciekaart bieden wij ook (kosteloos) de gemeente- en woonplaats aan.

  • Eenvoudig overzicht van alle provincies in Nederland
  • Gebaseerd op de BAG (Basisregistratie adressen en gebouwen) en het CBS (Centraal Bureau van de Statistiek)
  • Geeft naast juridische ook inzicht in de geografische (kust)grenzen
  • Verkrijgbaar in zowel het RD- als het WGS84-coördinatenstelsel
  • Beschikbaar in bestandstypen zoals ESRI of Mapinfo, dus makkelijk te implementeren
  • Gecontroleerd en geoptimaliseerd door de experts van MapGear
  • 2x per jaar een actueel bestand

Wat is het?

De provinciekaart is een landsdekkende dataset met de geografische en administratieve gegevens van alle officiële provincies in Nederland. Ten behoeve van visualisatie- en analysedoeleinden leveren wij de kaart met de geografische kustgrenzen i.p.v. de juridische grenzen. In de versie van 1 januari worden ook de gemeentelijke herindelingen doorgevoerd die ieder jaar plaatsvinden. Het bestand is van hoogwaardige kwaliteit, eventuele topologische fouten in de gebruikte bronbestanden zijn hersteld.

Hoe gebruikt u het?

Deze dataset is ideaal om uw informatie op provincieniveau te visualiseren.

Hoe bestelt u het?

Wij bieden de actuele, geoptimaliseerde provinciekaart gratis aan als open data. Download de provinciekaart hier direct online. Wenst u een ander bestandsformaat dan shapefile? Neem dan gerust even contact met ons op.

Voorbeeld bekijken

demo kaart