Energielabels

Bekijk van alle woningen en utiliteitsgebouwen in Nederland, uw gemeente of beheersgebied de bijbehorende actuele energielabels. De geografische bestanden zijn online te bekijken of importeer ze in uw eigen GIS-applicatie. Gebaseerd op de registratie van RVO, hét toonaangevende bestand met energielabels van van alle gebouwen in Nederland.

  • Gebaseerd op de registratie van energielabels door RVO
  • Nauwkeurig bestand inclusief adresinformatie
  • Altijd actueel en makkelijk te implementeren
  • Gecontroleerd en geoptimaliseerd door de experts van MapGear
  • Beschikbaar in gangbare bestandstypen, zoals ESRI of Mapinfo

Wat is het?

Energielabels bevat de energielabels van woningen en utiliteitsgebouwen in direct bruikbare bestanden. Van alle woningen in Nederland woningen is tevens het vooropig (indicatief) energielabel opgenomen.

Het energielabel voor woningen laat de energieprestatie van de woning zien en maakt duidelijk welke energiebesparende maatregelen nog mogelijk zijn. De labelklassen voor woningen lopen van A t/m G, oftewel van weinig naar veel besparingsmogelijkheden.

Energielabels bevat tevens het vastgestelde energielabel van utiliteitsgebouwen. Bij verkoop, verhuur of oplevering van een utiliteitsgebouw is een energielabel verplicht. Utiliteitsgebouwen zijn bijvoorbeeld kantoren, scholen, winkels en ziekenhuizen.

Hoe gebruikt u het?

Visualiseer de gebouwen met een slechte energiescore, waar de meeste energiewinst te behalen valt. Selecteer woningen in een bepaald gebied en analyseer de kansen voor energiebesparing. De kaartlaag energielabels maakt direct inzichtelijk hoe het gesteld is met de duurzaamheid van de gebouwen in uw regio.

Hoe bestelt u het?

Bestel Energielabels hier direct online. Het product is samengesteld uit open data, daarom berekenen wij alleen kosten voor de verwerking en aanlevering van de data.

Als u het bestelformulier heeft ingevuld, neemt één van onze medewerkers contact met u op en heeft u de data op werkdagen binnen 24 uur in huis.

Voorbeeld bekijken

demo kaart